ABCOM Koš​ice s.r.o.

Výber naších referencií.

Bude pre nás poctou ak na tejto stránka budeme môsť uviesť aj Vás

AQUING s.r.o., Košice - dodávka výpočtovej techniky, údržba a správa zariadení a počítačovej siete,
ALFOPA, spol. s r.o. Košice - dodávka výpočtovej techniky,
ATRIA co s.r.o., Košice - správa počítačovej a telefónnej siete,
AZ pneu s.r.o., Bratislava - realizácia kamerového systému,
BIZERBA Váhy a systémy s.r.o - realizácia počítačovej siete, dodávky komponentov,
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. - dodávky výpočtovej techniky a komponentov,
BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice - realizácia počítačovej siete, správa siete, dodávky techniky, outsourcing
Daira, s.r.o., Košice - správa siete, kamerového a prístupového systému, servisné služby
DERMAGYN s.r.o. - dodávky výpočtovej techniky a spotrebného materiálu,
Eggro-farm, s.r.o., Košická Polianka - realizácia zabezpečovacieho a kamerového systému,
INTERPORT SERVIS, s.r.o., Haniska - dodávky výpočtovej techniky,
INTERPORT TRANS, s.r.o., Haniska - dodávky výpočtovej techniky,
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice - dodávky komponentov, servis zariadení,
JONEL s.r.o., Turňa nad Bodvou - subdodávky kamerových systémov a montážných prác,
KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice - dodávky výpočtovej techniky,
MEDICAL GROUP SK a.s., Bratislava - dodávky techniky, servis zariadení,
Mestské lesy Košice a.s., Košice - dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky,
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce - dodávky výpočtovej techniky a spotrebného materiálu, servis zariadení,
MOTOR - CAR Košice s.r.o., Košice - dodávky výpočtovej techniky,
Multi-VAC SK spol. s r.o., Bratislava - dodávky  techniky, realizácie počítačovej siete, prepojenie pobočiek,
Poliklinika Terasa, s.r.o., Košice - dodávky výpočtovej techniky a spotrebného materiálu, servis zariadení,
Poliklinika Centrum s.r.o., Košice - dodávky výpočtovej techniky a spotrebného materiálu, servis zariadení,
RONO FOOD s.r.o., Košice -  dodávky techniky, realizácie počítačovej siete, prepojenie pobočiek, outsourcing,
Správcovské bytové družstvo IV Košice - realizácia počítačovej siete,  kamerového systému, dodávky techniky,
SYTELI, s.r.o. - dodávky techniky,
V.A.T. s.r.o., Košice - subdodávky montáže a kamerových systémov, počítačových sieti,
Základná škola, Staničná 13, Košice - servis dataprojektorov